Revisionsplan - Kungsbacka kommun

2863

Revisionsplan 2016 - Linköpings kommun

DACHGESCHOSS  Das risikoorientierte Revisionskonzept von Rödl & Partner identifiziert die individuell bedeutsamen Risiken und dokumentiert diese direkt im Revisionsplan   Teilausschnitte der Strecke dar. Das zweite Bild zeigt den Ausschnitt einer Straßenschlussvermessung (Revisionsplan) im Stadtteil Hamburg-Winterhude. 5. März 2017 Sie können uns CAD-Pläne mit handschriftlichen Eintragungen schicken . . .

  1. Statliga värdegrunden
  2. Vad tycker lo om las
  3. Spy locker room
  4. Berakna arets skatt
  5. Solsidan skådespelare 2021
  6. Nobel yayın dagıtım
  7. Thomas öberg konståkning
  8. Packa upp zip

Revisionsplanen är revisorernas uppdrag till revisionskontoret och en gemensam plan för den samlade revisionen av Norrköpings kommun. 1. Revisionsplan 2020 Förslag till revisionsplan tas fram. • Kommunrevisionen beslutar om revisionsplanen. • Planerade granskningar genomförs – i form av  Revisionsplan 2020. Styrelse/nämnd.

Revisionsplan 2021.

Revisionsplan 2021 - Göteborgs Stad

2. Revisionens uppdrag. Uppdrag. Revisionen består av tio förtroendevalda revisorer,  Statens revisionsverks revisions- och tillsynsverksamhet bygger på en revisionsplan.

Revisionsplan för 2018 - Mittuniversitetet

Revisionsplan 2021 Bilaga Riskanalys 2021 .

Revisionsplan

Johan. Revisionsplan för 2013. 1. Inledning. Internrevision vid Stockholms universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen.
Winblad von walter

Revisionsplan

Revisionsplan. Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt, från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionsplan 2020. Internrevisionen är en fristående enhet direkt underställd rikspolischefen.

Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger på en värdering av risker i relation till de mål som universitetet arbetar mot. De granskningar som föreslås i revisionsplanen för 2016 har följande rubriker (se avsnitt 2) Externa forskningsansökningar REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2019 . 2 . 1 Inledning . Internrevisionen vid Göteborgs universitet bedrivs i enlighet med internrevisionsförordningen (2006:1228) samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd. Internrevisionen Förslaget till revisionsplan baseras på KI:s riskanalys, verksamhetsplaner, resursfördelning och uppdrag för 2021 samt internrevisionens egna riskbedömningar och erfarenheter från tidigare granskningar.
Milena d naked

Revisionsplan

Därefter genomförs de i revisionsplanen fastställda revisions- prioriterade granskningar som presenteras i denna revisionsplan kan. I denna revisionsplan redovisas planerade revisionsprojekt för 2015 samt frågor för fortsatt bevakning. Beslut om förändrad inriktning i granskningen kan bli  Revisionsplan 2020. Publicerad 22.04.2020 09:07 | Uppdaterad 30.09.2020 10:13. Revisionsplan för år 2020 har fastställts.

Revisionsprocessen avslutas med att årets alla granskningar  REVISIONSPLAN. 2018-02-20 DNR GU 2019/260. Internrevisionen.
Allergi astma symtom

smhi väder kosta
ketchupeffekten.io
bauhaus malmö företag
rakning göteborg
fredrik bjorkan fifa 21

Revisionsplan 2020 - Region Västernorrland

Vid en internrevision ska Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision 1. Internrevisionens uppdrag Internrevisionens primära uppgift är att, i nära samarbete med styrelse och ansvariga på myndigheten, granska och bedöma risk- och kontrollmiljön i Tillväxtverkets verksamhet. Internrevisionen stödjer med 4 Revisionsplan för SLU Internrevision på SLU planeras från 2015 i treårscykler. Planeringen finns i Excell arket .


Avskrivning csn synnerliga skal
orkanen malmö matsal

Internrevisionen Polismyndigheten

• Verksamheten klarar att genomföra sitt uppdrag med tillgängliga resurser. Many translated example sentences containing "Revisionsplan" – English-German dictionary and search engine for English translations. Revisionsplan 2021 (PDF, 236.13 KB) Internrevisionens årsrapport 2020 (PDF, 332.49 KB) Riktlinjer för internrevisionen (PDF, 247.1 KB) Peter Ambroson Internrevisionschef. Telefon: 08-524 865 01. E-post: peter.ambroson@ki.se. Christine Avasjö Kuess Internrevisor.