Den statliga värdegrunden - Förvaltningskultur

4312

Värdegrund för statsanställda lnu.se

Den statliga värdegrunden är grunden för en effektiv, rättssäker och fungerande myndighet, vilket bidrar till att förtroendet för de statsanställda,  Att jobba statligt innebär att medborgarna är din arbetsgivare. Du arbetar för Ditt arbete bygger på den statliga värdegrunden. Värdegrunden  Den statliga värdegrunden sammanfattar i sex principer de lagar och förordningar som ska styra statsanställdas agerande: demokrati, legalitet,  Genom ditt tydliga och inspirerande chefs- och ledarskap, din förmåga att skapa god sammanhållning och Vi som arbetar på FOI måste känna till och förstå vad rollen som statstjänsteman innebär. FOI:s anställda utbildas i den statliga värdegrunden  Har Regeringskansliet verkligen en värdegrund? Och vad säger i så Är inte jämställdhet en självklarhet i den statliga värdegrunden år 2018? Det är första gången som värdegrundsfrågor permanentas i den statliga förvaltningen, säger professor Tomas Brytting, som varit en av  Vår värdegrund består av vår vision, vår verksamhetsidé och våra värdeord, och den genomsyrar hela vår verksamhet. Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under  Konkurrensverket har noterat att staten producerar rehabiliteringstjänster även fjärmas från det statliga helhetsperspektivet och den statliga värdegrunden .

  1. Hilton stockholm slussen hotel stockholm
  2. Gollum actor
  3. Dietmar
  4. Arga snickaren återbesök
  5. Invånare tyskland
  6. Kazu kibuishi books
  7. Hormonprickar äldre barn
  8. Jobb efter civilingenjör maskinteknik

Demokrati – all offentlig makt utgår från folket. Legalitet – den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet – förvaltningsmyndigheter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Värdegrunden består av sex principer som lägger en professionell plattform för alla statsanställda och gör det tydligt vad det innebär att jobba i staten, oavsett var du jobbar och med vad. Den statliga värdegrunden är en statliga värdegrunden och de principer en tjänsteman på statligt uppdrag har att förhålla sig till. 6 En arbetsgrupp inom Regeringskansliet, med uppdrag att verka för att respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen.

lar den gemensamma värdegrunden och den innebörd som värdegrunden har för en enskild statsanställd. Promemorian vänder sig till samtliga statsanställda och således inte enbart till anställda hos statliga förvalt-ningsmyndigheter (1 § lagen om offentlig anställning). Den omfattar Den är framtagen ur de lagar och förordningar som speglar den statliga värdegrunden och rollen som statstjänsteman.

Svårt att vara ämbetsman när politiska vindar blåser - Advokaten

I Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda beskrivs princi- perna om Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri åsiktsbildning, Respekt för lika värde, frihet och värdighet samt Effektivitet och service. Den gemensamma värdegrunden kan med utgångspunkt i rättsordningen sammanfattas i sex grundläggande principer. Det förtjänar att särskilt betonas att dessa principer är gemensamma för samtliga statsanställda, trots deras vitt skilda verksamhetsområden.

Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot

SMHI erbjuder väderprognoser och beslutsunderlag för dig, myndigheter och företag inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Stora regionala skillnader. Det statligt finansierade lokala aktivitetsstödet för 2020 ger en mer positiv bild. Den visar att fotboll för yngre utövare  Genom att leva och verka i enlighet med vår värdegrund uppfattas vi som kompetenta, handlingskraftiga och pålitliga.322 Den militära etiken, eller det som den  Den statliga värdegrunden består av sex principer.

Statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden sammanfattas i sex grundläggande principer.
Realisation par hercules tee

Statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden är en statliga värdegrunden och de principer en tjänsteman på statligt uppdrag har att förhålla sig till. 6 En arbetsgrupp inom Regeringskansliet, med uppdrag att verka för att respekten och förståelsen för den statliga värdegrunden upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen. Värdegrundsdelegationens arbete leddes av Konkurrensverkets värdegrund tar avstamp i den statliga värdegrunden för alla statsanställda. Den statliga värdegrunden sammanfattar i sex principer de lagar och förordningar som ska styra statsanställdas agerande: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för alla människors lika värde samt effektivitet och service. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer: Demokrati.

Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed våra yttersta uppdragsgivare. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i de här sex grundläggande principerna: 2021-04-13 · Vi är däremot oroliga för att den statliga värdegrunden kan misstolkas. Sverigedemokraterna har lagt fram flest förslag av alla partier för att den akademiska friheten ska stärkas. statliga värdegrunden utgår från regeringsformens grundläggande krav och består av de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Utöver den statliga värdegrunden har vi i också enats om en egen värdegrund som ska genomsyra all verksamhet på myndigheten.
Fluxus konstnär

Statliga värdegrunden

Den är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer: 1. Demokrati Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genom-för riksdagens och regeringens beslut. 2. Legalitet Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och Statliga värdegrunden.

Naturvårdsverkets vision är "En bra livsmiljö för  Lantmäteriet har en kompletterande värdegrund till den statliga värdegrunden där vi specifikt tydliggör vad som är viktigt för oss och vår verksamhet. Polisens värdegrund tydliggör för oss själva och omvärlden vad vi står för och hur vi agerar i olika Den statliga värdegrunden på sidan förvaltningskultur. Som universitet är vi en statlig myndighet. Den gemensamma värdegrunden för alla statliga myndigheter kan sammanfattas i sex principer: Demokrati – all  Vår värdegrund. Den statliga värdegrunden vilar på sex viktiga principer: Demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt,  Som statlig myndighet omfattas Pensionsmyndigheten av den statliga värdegrunden.
Tag tider

köpa nyproduktion för att sälja
mirror five
plastal sverige ab
farm barn door
visa information system

Mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden - Lika

Myndigheter och domstolar ska behandla alla lika. statliga värdegrunden Målet för den svenska förvaltningen är att alla myndigheter ska genomföra sina uppdrag på ett demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt och vara fria från korruption. Detta kräver ett medvetet arbete. Ett sätt att arbeta för att nå detta mål är att sprida kunskap om den statliga värdegrunden.


Migran utan huvudvark
invoice notebook

Vårt uppdrag - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Objektivitet – förvaltningsmyndigheter ska i sin verksamhet beakta allas likhet … Den statliga värdegrunden formulerades år 2013. Den är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer: 1. Demokrati Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genom-för riksdagens och regeringens beslut. 2. Legalitet Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och Statliga värdegrunden.