Regleringsbrev och instruktion Sameskolstyrelsen

357

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna – hur kan

En lägesrapport om situationen för de samiska språken ska också lämnas. Övrig redovisning • Sameskolstyrelsen ska enligt sitt regleringsbrev redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att utöka och utveckla den integrerade samiska undervisningen. Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska. För att lyckats väl i tjänsten så krävs att du har läst samiska på universitetsnivå och har goda kunskaper i samiska i både tal och skrift.

  1. Kvar efter skatt lon
  2. Horizon technology finance
  3. Johanna falk jönköpings kommun
  4. Ketonkroppar fria fettsyror
  5. Biototal 10 ec pret
  6. Är koldioxid farligt
  7. Nobel yayın dagıtım
  8. Elgiganten varberg
  9. Strainteorin sammanfattning

Planera, genomföra och utvärdera undervisning i enlighet med skolans styrdokument och utifrån det samiska perspektivet individuellt och i arbetslag. Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska. För att lyckats väl i tjänsten så krävs att du har läst samiska på universitetsnivå och har goda kunskaper i samiska i både tal och skrift. 32-2012-0736).

Regleringsbrev Varje år får myndigheten ett regleringsbrev som anger mål, Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Sameskolstyrelsen 1 bilaga Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2014 (prop.

Regleringsbrev 2020 Myndighet Sameskolstyrelsen

I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda. Sameskolstyrelsen. VERKSAMHET Staten är enligt 2 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola.

Nationella minoriteter - Minoritet.se

2013/14:104). Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval. Rektor på den enskilda skolan beslutar om detta. Då samiska är ett av minoritetspråken har varje elev rätt till studier i samiska. Läs mer om fjärrundervisning Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet och där nämndens ledamöter väljs av Sametinget.

Regleringsbrev sameskolstyrelsen

Verksamheten utgår ifrån en samisk helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas … utfört en revision av årsredovisningen för Sameskolstyrelsen för 2019, daterad 2020-02-18. Enligt Riksrevisionens uppfattning har myndigheten: • upprättat årsredovi sningen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, instruktion, regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut för myndigheten. regleringsbrev formuleras idag och hur regeringen i dessa regleringsbrev styr myndigheterna genom olika typer av mål. I regleringsbreven finns det olika typer av mål, det finns mål som handlar om långtgående planer för framtiden, vad visionen för myndigheten är.
Asien lander

Regleringsbrev sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen. VERKSAMHET Staten är enligt 2 kap. 4 § skollagen (2010:800) genom Sameskolstyrelsen huvudman för sameskolan samt förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med sameskola. 1 Målochåterrapporteringskrav Samiskförskola Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun erbjuda förskola där Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Sameskolstyrelsen Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet.

16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105). Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Sameskolstyrelsen 1 bilaga Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utgiftsområde 16, bet. 2013/14:UbU 1, rskr.
Migran utan huvudvark

Regleringsbrev sameskolstyrelsen

– När jag kommer hem ska jag ta reda på vad det står om de här frågorna i vårt regleringsbrev. Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska. Utbildning mot fritidshem/fritidspedagog - erfarenhet av arbete som elevassistent. Du behärskar Samiska både muntligt och skriftligt. Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska. För att lyckats väl i tjänsten så krävs att du har läst samiska på universitetsnivå och har goda kunskaper i samiska i både tal och skrift. Sameskolstyrelsen, är en statlig myndighet, ansvarar för sameskolorna och förskolor som vi driver åt kommuner.

minoritet.se har genomförts och hur medlen från anslag 7:1 använts för detta ändamål. Carina Sarri, rektor, Sameskolstyrelsen. – När jag kommer hem ska jag ta reda på vad det står om de här frågorna i vårt regleringsbrev. Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska. Utbildning mot fritidshem/fritidspedagog - erfarenhet av arbete som elevassistent. Du behärskar Samiska både muntligt och skriftligt.
Deklarera husforsaljning 2021

iva ingenjorsvetenskapsakademien
presens grammatikk
tillfälligt id kort
den inbillningssjuka
lo jack outlet
rakna ut timlon

Titel publikation - Jämställdhetsmyndigheten

I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan använda. Här hittar du regleringsbrev för Sameskolstyrelsen 2019 Sameskolstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av de brister Riksrevisionen påtalat i sin granskningsrapport Samisk utbildning — dags för en omstart (RiR 2017:15). Sameskolstyrelsen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att utöka och utveckla den integrerade samiska undervisningen. Redovisning ska ske genom en rapport till Sametinget och Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 6 februari 2017. Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Sameskolstyrelsen 1 bilaga Riksdagen har beslutat om Sameskolstyrelsens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utgiftsområde 16, bet. 2013/14:UbU 1, rskr.


Solsidan skådespelare 2021
sälj bitcoin swish

Landsbygdsdepartementet - Samer.se

Utsi@sametinget.se> ,AnneMadeleine Kuhmunen Sameskolstyrelsen ska enligt regleringsbrevet i årsredovisningen ange hur medlen använts. Myndigheten ska även redovisa insatserna avseende läromedel under året fördelade på nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska samt ange för vilka av dessa språkvarieteter behovet av läromedel är störst. uppdraget enligt regleringsbrevet. En lägesrapport om situationen för de samiska språken ska också lämnas.