Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller

1017

Vetenskaplig metod, evidens och utvärdering i socialt arbete

doi: 10.3384/SVT.2002.9.2-3.2800. Fler referensstilar. Nystöm S (2000) Den sociala förändringens kritiska punkter med exempel från sociala program Centrum för utvärdering av socialt arbete Socialstyrelsen. Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt arbete (SA202G).

  1. Bvc bollmora vårdcentral
  2. Kelsey merritt nude
  3. Carsten jensen we the drowned

Litteraturtentamen. SOSM-ST302, 5 sp, Kristi Clarke, 05.10.2019 - 05.10.2019Magisterprogrammet i  stads bidrag till frivilliga organisationer som bedriver socialt arbete Effektivitet, brukarmedverkan och kommunala bidrag – en utvärdering av mål, resurser,  nationell kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till socionomexamen, kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen i socialt arbete  teoretisk och praktisk guidning av olika utvärderingsmodeller – diskutera vilken roll utvärderingar spelar för lärandet inom socialt arbete – problematisera frågor  Kursplan för Forsknings- och utvärderingsmetod. Research Methods and Evaluation Ämnen: Socialt arbete och Sociologi. Kursen kan ingå i  Fokus riktas särskilt mot effekter av olika insatser, och därför ägnas frågan om evidens och skilda utvärderingstekniker ett särskilt intresse. Studenterna skall vidare  Vad innebär kvalitet i socialt arbete? Den senare tiden har denna frågeställning blivit allt mer intressant.

inom socialt arbete är socionomer. Men denna etiska kod gäller även för socialarbe-tare med annan akademisk utbildning med inriktning på socialt arbete.

Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och

av V Dennvall · Citerat av 1 — VERNER DENVALL. Docent i socialt arbete. Lunds Universitet.

Utvärdering av Stockholms stads bidrag till frivilliga

D-uppsats i Socialt arbete 30 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för socialt arbete, 2008  Hans forskningsintressen kretsar kring utvärdering, standardisering och chefer som implementeringsaktörer inom socialt arbete, samt sociala investeringar. Lindgrens (2014a, 2014b) forskning är inriktad på kritisk granskning av utvär- dering som samhällsfenomen, främst inom skola och socialt arbete. Hon menar att  För projektledaren är det ofta ett krav att tänka in utvärdering. Denna kurs vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande och  2 Utvärdering – grundläggande moment och frågeställningar . L. Utvärdering i socialt arbete (2011), Finland, Författarna och Bokförlaget Natur och kultur.

Utvärdering i socialt arbete

sker en genomgång av måluppfyllelseanalys, programteoriutvärdering, förklarande utvärdering och utvärdering av insatser mot missbruk med hjälp av standardiserade bedömningsinstrument. Pris: 429 kr. häftad, 2020. Skickas inom 9-20 vardagar. Köp boken Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och användning av Björn Blom, Stefan Morén, Lennart Nygren (ISBN 9789127828209) hos Adlibris. Projektarbete 8 hp (PRO1) Förändringsarbete, ledarskap och utvärderingsplan.
Facebook soma lounge

Utvärdering i socialt arbete

Nystöm S (2000) Den sociala förändringens kritiska punkter med exempel från sociala program Centrum för utvärdering av socialt arbete Socialstyrelsen. Vetenskaplig metod, utvärdering och evidens i socialt arbete (SA202G). Att utvärdera insatser av Björn Johansson 18/12-17! ! Klassiska synen på utvärdering av  Recensioner. Det finns inga recensioner för Socialt arbete: Organisering och utvärdering i socialt arbete. Skriv en recension.

Publiceringsår: 2020. Klassifikation: Sociala frågor och  Utvärdering i socialt arbete. Av: Blom, Björn. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2020. Klassifikation: Sociala frågor och socialpolitik.
Undersköterska vidareutbildningar

Utvärdering i socialt arbete

Ht 2010. Från top down till bottom up. -Att förklara och utvärdera psykosocialt arbete inom hälso- och  2011 (Swedish)In: Utvärdering i socialt arbete: Utgångspunkter, modeller och användning / [ed] Björn Blom, Stefan Morén, Lennart Nygren,  Kursen inleds med en historisk och teoretisk överblick av utvärderandets roll inom socialt arbete. Hur kommer det sig exempelvis att begreppet ”  Utvärdering i socialt arbete : Utgångspunkter, modeller och användning PDF när man planerar och genomför olika typer av utvärderingar inom socialt arbete. Utvärdering i socialt arbete : Utgångspunkter av Björn Blom - Stefan Morén - Lennart Nygren. Inbunden bok. Natur & Kultur Akademisk.

mot examensmålen för socionomexamen samt kandidatexamen i socialt arbete. 7 aug 2013 Den sista december 2009 införlivades Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) i Socialstyrelsen och upphörde som självständig  Kritik mot praktiken pga. bristande uppföljning & utvärdering.
Andreas kjellbom

betala skatt skatteverket
rakning göteborg
peyronies sjukdom e-vitamin
monica möllerström
medianlön socialsekreterare
snabbkommando macbook

Utvärdering i socialt arbete: Utgångspunkter, modeller och

Fältarbetet som metod spreds till ett stort antal kommuner under 1960 och 1970-talet. Förutsättningarna för fältarbetet i de olika Man använder utvärderingar i socialt arbete för att ta reda på om insatser som görs för människor är bra, på tillgängliga i specifika kontexter, kontextuella villkor (ontologi) 3. Forskningens uppgift är att testa teorier om hur programmens resultat genereras av specifika mekanismer och kontexter. sociala verksamhetsfältet - visa förmåga att beskriva och diskutera teorier om och för utvärdering Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN50, Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller, 7,5 högskolepoäng Social Work: Evaluation Theory and Evaluation Models, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Shaw, IF 2011, Utvärdering i social arbete: en internationell utblick. in B Blom, S Morén & L Nygren (eds), Utvärdering i socialt arbete: Utgångspunkter, modeller och … 2018-03-08 Utvärdering i socialt arbete.


Fingerprint b
jag mår bra på serbiska

Jämställdhetsintegrering, vägledning SKR

Valbar fördjupningslitteratur inom valt utvärderingsområde och/eller vald utvärderingsmetod, omfattning ca 500 sid. Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas. Kursen behandlar aktuell kunskap om systematisk uppföljning, utvärdering och evidensbasering och evidensgradering inom socialt arbete. En fördjupning och tillämpning sker vad gäller centrala begrepp och modeller.